Tarieven

 

Ik vind het belangrijk dat we de tijd hebben, daarom duren mijn gesprekken 60 minuten. Wanneer de ervaring leert dat je minder tijd nodig heb, kunnen we 30 minuten of 45 minuten hanteren per gesprek.

Tarief

60 min
€50
30 min
€30

Bovenstaande tarieven gelden alleen voor 2022. Per 1 januari 2023 geldt het tarief van €60 per uur. Wanneer je aangesloten bent bij een zorgverzekeraar die counseling vanuit het aanvullende pakket vergoedt, krijg je de kosten (gedeeltelijk) vergoed.

Annuleren

Je kunt tot 24 uur voor de afspraak (telefonisch) kostenloos annuleren. Bij latere afmelding ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Vergoedingen via zorgverzekering

Ik hanteer een tarief van €50 per uur. Deze kosten worden op dit moment niet vergoed door de zorgverzekering omdat ik nog niet aangesloten ben bij de NFG en RBCZ.

Na het afronden van mijn studie in 2022 ben ik in 2023 wel aangesloten bij deze organisaties.

 

Vergoeding via werkgever

Persoonlijke vraagstukken/problemen werken vaak door in de werksfeer. Om die reden heeft de werkgever baat bij jouw herstel. In veel gevallen heeft je werkgever budget voor opleidings- loopbaan of ontwikkeltrajecten. Informeer bij je werkgever, vertrouwenspersoon of personeelszaken.

 

Vergoeding via arbodienst van je werkgever

Werkgevers zijn, na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om kosten voor een therapeutisch of coachingtraject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Therapie of coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject worden dan (gedeeltelijk) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Twijfel je of je hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met je bedrijfsarts of de Arbodienst.

Danique Franssen

Vergoeding via de belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor therapie of coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet hierbij gericht zijn op: verandering van positie, het op peil houden/ verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

 

Vergoeding via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV een ‘Individuele Re-integratie Overeenkomst’ sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je traject (gedeeltelijk) kunt betalen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het UWV.

 

Vergoeding via bedrijfskosten voor zelfstandig ondernemers

De kosten voor coaching en/of therapie zijn voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.